PSW KIVI ON NYT MORENIA OY

PSW Kivi Oy on ostanut Morenian liiketoiminnan 4.3.2021 tehdyllä kaupalla ja jatkaa Morenian perinteikästä yli

neljännesvuosisadan kestänyttä kiviainesliiketoimintaa. Tehtyyn liiketoimintakauppaan kuului myös Morenia-nimi.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt PSW Kivi Oy nimimuutoksen Morenia Oy:ksi 22.6.2021. Yhtiön kotipaikka

on muuttunut samalla Ouluun ja posti/käyntiosoitteeksi on tullut aikaisemminkin käytössä ollut Automaatiotie 1,

90460 OULUNSALO. Vantaan toimisto on siirtynyt Järvenpäähän osoitteeseen Wärtsilänkatu 99, 04440 JÄRVENPÄÄ.

Rovaniemen toimisto sijaitsee entisessä osoitteessaan Vartiokatu 32, 96200 ROVANIEMI. Kiviainesasioissa teitä

palvelevat entiset yhteyshenkilönne.