Pienrakentajan kiviainekset

Tilan- ja metsänomistajan kiviainekset

Kiviaineksia tarvitaan tila- ja metsätöiden tieyhteyksien sekä kääntö- ja paikoitusalueiden rakentamiseen. Lisäksi em. liikennealueet vaativat ajoittaista kunnossapitoa ja sorastusta.

Suodatinhiekka

Suodatinkerros (eristyskerros) erottaa rakennekerrokset ja pohjamaan toisistaan, toimii veden kapillaarista nousua vähentävänä kerroksena ja johtaa vettä pois tien rungosta.

Jakava kerros

Jakava kerros jakaa liikennekuormitusta alempiin kerroksiin. Jakavan kerroksen murske voi olla joko sorasta tai kalliosta murskattua kiviainesta raekooltaan 0/56 … 0/90 mm.

Kantava kerros

Kantava kerros antaa tierakenteelle jäykkyyttä ja jakaa liikennekuormitusta alempiin kerroksiin. Kantavan kerroksen murske voi olla joko sorasta tai kalliosta murskattua kiviainesta raekooltaan 0/31, 0/40, 0/45,0/56 tai 0/63 mm.

Kulutuskerros

Kulutuskerros muodostaa tarkoituksenmukaisen pinnan tasaisuuden ja riittävän kitkan kulkuväylälle. Se myös suojaa alempia rakenteita kulumiselta sekä estää haitallisen veden pääsyn niihin. Kulutuskerros voidaan tehdä sorasta tai kalliosta murskatuista kiviaineksista raekooltaan 0/6, 0/11, 0/16 mm.

Talonrakentajan kiviainekset

Kiviaineksia tarvitaan varsinaisen rakennuspaikan ja kulkuyhteyksien tasaamiseen, niiden kantavuuden parantamiseen ja kuivanapitoon sekä rakennustyön aikaisten työmaa- ja varastoalueiden ja -teiden tekemiseen.

Morenian jälleenmyyjien kautta saat kattavasti täyttömaat (hiekat, sorat), kantavat murskeet, salaojasorat ja -sepelit sekä suodatus- ja imeytyskenttäsorat.

OKTO-eriste

OKTO-Eriste on Outokummun Tornion terästehtaalla sulasta ferrokromikuonasta vesijäähdytyksellä valmistettu CE-merkitty kiviainesmateriaali. Rakeisuudeltaan OKTO-eriste vastaa hiekkaa (0/11) mutta on rakenteeltaan huokoisempi. Huokoisen rakenteen ansiosta OKTO-eristeellä on luonnon kiviaineksia pienempi lämmönjohtavuus, minkä ansiosta se soveltuu erittäin hyvin rakennusten sisä- ja ulkopuolisiin täyttöihin routaeristeenä sekä salaojien ympärystäytöissä.