Infratuotteet

Pyrimme aina löytämään asiakkaamme tarpeisiin parhaiten sopivat tuotteet ja palvelun. Omat varantomme ovat merkittävät ja harkiten valitut kumppanimme täydentävät saumattomasti tarjontaamme. Tuotteemme ovat pääosin CE-merkittyjä ja täyttävät infra-alan laatustandardien vaatimukset. Tarvittaessa huomioimme asiakkaan omat laadulliset erikoisvaatimukset.

Kattavaa kiviainespalvelua kautta maan

Infrarakentamisen tarpeisiin Morenialla on kattava verkosto asfaltti-, raidesepeli-, betoni- ja tien sekä kadun rakentamiseen soveltuvia varantoja. Varantojen hankinnassa ja hyödyntämisessä on keskitytty erityisesti korkealaatuisten raaka-aineiden tarkoituksen mukaiseen käyttöön. Voimme järjestää esim. sijoituspaikan urakassa tarvittavan asfalttiaseman sijoittumiseksi lähelle varantoja ja urakkaa.

Tarjoamme yrityksille ja hankkeisiin myös kiviainesten louhinta- ja murskauspalveluita, joten Morenian toimintamalli takaa, että asiakkaamme saavat meiltä kokonaisvaltaista kiviainesalan palvelua.

Morenia pystyy tekemään tarpeisiinne kattavan tarjouksen niin laadullisesti kuin alueellisestikin. Suunnitelmallinen varantojenhankinta mahdollistaa myös pitkäaikaisten kiviaines-/palvelusopimusten teon asiakkaan tarpeiden mukaan.

Morenian henkilökunta palvelee yritysasiakkaita ja jälleenmyyjät vastaavat osaltaan paikallis- ja vähittäismyynnistä.

Betoniteollisuus

Morenian pitkä kokemus betoniteollisuuden laatustandardien mukaisen kiviaineksen toimittajana perustuu pitkään ja luottamukselliseen asiakasyhteistyöhön.

Tien ja asfaltin kiviainekset

Laajat ja monipuoliset varantomme ja yhteistyöverkostomme luovat hyvän pohjan sille, että meiltä löytyy lukuisia vaihtoehtoja maan kattavasti erilaisiin tienrakennus- ja päällystystarpeisiin.