PSW KIVI ON NYT MORENIA OY

PSW Kivi Oy on ostanut Morenian liiketoiminnan 4.3.2021 tehdyllä kaupalla ja jatkaa Morenian perinteikästä yli neljännesvuosisadan kestänyttä kiviainesliiketoimintaa. Tehtyyn liiketoimintakauppaan kuului myös Morenia-nimi. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt PSW Kivi Oy nimimuutoksen Morenia Oy:ksi 22.6.2021. Yhtiön kotipaikka on muuttunut samalla Ouluun ja posti/käyntiosoitteeksi on tullut aikaisemminkin käytössä ollut Automaatiotie 1, 90460 OULUNSALO. Vantaan toimisto on siirtynyt Järvenpäähän osoitteeseen Wärtsilänkatu 99, 04440 JÄRVENPÄÄ. Rovaniemen toimisto sijaitsee entisessä osoitteessaan Vartiokatu 32, 96200 ROVANIEMI. Kiviainesasioissa teitä palvelevat entiset yhteyshenkilönne.


Laskutusosoitteemme ovat toistaiseksi
Sähköpostilaskut: helena.holappa@morenia.fi
Paperilaskut: Automaatiotie 1, 90460 OULUNSALO
Pankkiyhteys: FI77 5068 0620 3078 90