Morenia pitää konkurssihakemusta oikeusturvansa vastaisena

Tiedote 19.3.2019

 

Morenia pitää konkurssihakemusta oikeusturvansa vastaisena

Morenia Oy vastustaa Metsähallituksen ja MH-Kiven tekemää välitystuomioon perustuvaa konkurssihakemusta. Morenia katsoo, että on yhtiön oikeusturvan vastaista päättää asiasta ennen kuin mahdollinen välimiehen jääviys on käsitelty tuomioistuimessa.

Valtion liikelaitos Metsähallitus on käynyt taistelua Moreniaa vastaan jo vuodesta 2013. Valtio myi Morenian kiviainesliiketoiminnan kahdelle pohjalaisyhtiölle Andament Groupille ja T. Maijala Oy:lle. Heti kaupan jälkeen kaupasta tuli epäselvyyksiä ja Metsähallitus ja MH-Kivi kieltäytyivät luovuttamasta sopimuksen mukaisia ottopaikkoja. Vastapuolet lähtivät kieltämään kaupan kohteita oikeusteitse välitysoikeudessa vuonna 2014.

Olemme halunneet ratkaista asian siten, että henkilöstölle, urakoitsijoille ja asiakkaille sekä muille osapuolille koituisi mahdollisimman vähän haittaa. Olemme tarjonneet Metsähallitukselle ja MH-Kivelle sovintoa jo useampaan kertaan, mutta sovintoa ei ole hyväksytty.

 

Asiassa ratkaisevaa on välitystuomio, jonka antanutta välimiestä on syytä epäillä jääviksi

Välitystuomiomenettelyssä saatiin Morenian kannalta tyrmäävä välimiespäätös. Merkittävää on, että tuomion on antanut välimies, jonka edustama asianajotoimisto on Morenian selvitysten mukaan tehnyt toimeksiantoja Suomen valtiolle ennen välimiesmenettelyä, välimiesmenettelyn aikana ja välimiesmenettelyn jälkeen. Välimiesmenettelyn aikana välimies ei millään tavoin kertonut Morenialle hänen edustamansa asianajotoimiston ja Suomen valtion välisestä asiakassuhteesta.

Asiassa on aihetta epäillä välimiehen jääviyttä ja Morenia on vaatinut tuomioistuimessa välitystuomion kumoamista välimiehen mahdollisen jääviyden johdosta.

 

Välimiehen mahdollinen jääviys on ratkaistava

Morenian tekemistä välitystuomion moitekanteista annettaneen tuomio ennen tämän vuoden kesää. Nyt valtion liikelaitos kuitenkin pyrkii hakemaan Moreniaa konkurssiin ennen kuin välimiehen mahdollinen jääviys on ratkaistu tuomioistuimessa. Tämä on vastoin Morenian oikeusturvaa.

Morenia vastustaa konkurssihakemusta, joka perustuu jääviksi epäilemämme välimiehen antamaan välitystuomioon.

Oikeusvaltion periaatteisiin nojaten vetoamme päättäjiin, että asiassa löydettäisiin vihdoin sovinto, mihin Morenia on jo useasti pyrkinyt, tai konkurssihakemus tulisi vähintäänkin perua, kunnes välimiehen mahdollinen jääviys on ratkaistu tuomioistuimessa. Yhtiötä ei voi ajaa konkurssiin, ennen kuin on oikeuden päätös välimiehen mahdollisesta jääviydestä.

 

Morenian aiemmat tiedotteet asiasta: https://www.morenia.fi/category/uutiset/

 

Lisätietoja:

Tapio Maijala, toimitusjohtaja

tapio.maijala@morenia.fi

0400 383876