Morenia Oy korjaa ja täydentää Iltasanomien ja Taloussanomien julkaisemaa uutista 16.3.2019 otsikolla ” Pieni oululaisyritys lähellä konkurssia – syyttää valtion Metsähallitusta ahdingostaan”

TIEDOTE 16.3.2019:

Morenia Oy korjaa ja täydentää Iltasanomien ja Taloussanomien julkaisemaa uutista 16.3.2019 otsikolla ” Pieni oululaisyritys lähellä konkurssia – syyttää valtion Metsähallitusta ahdingostaan”

Haluamme tuoda esille seuraavat tosiasiat, joita artikkelissa ei esitetty:

 • Metsähallitus ilmoitti luopuvansa kiviainesliiketoiminnasta, mutta sen sijaan tiedotti heti kaupan jälkeen kiviainesliiketoiminnan olevan jälleen Metsähallituksen ydintoimintoja.
 • Metsähallitus ja MH-Kivi lähtevät kieltämään heti kauppakirjassa sovittuja kaupan kohteita ja oikeusteitse veivät asian välimiehen ratkaistavaksi keväällä 2014.
 • Välitystuomiomenettelyssä Metsähallitus ja MH-Kivi väittivät kyseessä olevan ilmaisuerheen, vedoten valtioneuvostolle esittämäänsä myyntilupahakemukseen, mitä Morenia Oy:lle ei koskaan ole esitetty. Jälkikäteen Morenian saaman Metsähallituksen valtioneuvostolle laatiman myyntilupahakemuksen liitteen tarkastelussa on ilmennyt, että kyseinen liite, joka käsittelee valtion omistuksessa olevia Morenialle luovutettavia maa-ainesten ottoalueita, sisältää lukuisia virheellisyyksiä. Osa kauppakirjassa sovituista alueista puuttuu liitteestä jopa kokonaan.
 • Metsähallitus on tehnyt valtioneuvostolle kauppakirjoista poikkeavan myyntilupahakemuksen, se ei ole Morenian vika. Morenia on yrittänyt muun muassa saada selville oikeusteitse minkälaisen myyntiluvan valtioneuvosto on antanut, mutta Metsähallitus on ilmoittanut tiedon aiheuttavan heille taloudellista vahinkoa (Muu päätös KHO 3727/2015).
 • Morenian tulevaisuuden kannalta suurin asia olivat vireillä olevat varanto- ja luvitusprojektit, jotka suurilta osin sijaitsijat yksityisen mailla.
 • Morenia Oy on tehnyt ko. kaivosaluetta koskevan käyttöoikeuden lunastushakemuksen valtioneuvostolle kesällä 2016, jota TEM on käsitellyt nyt 2,5 vuotta. Asia on jäänyt jäänyt työ- ja elinkeinoministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön pidättämäksi, koska ko. käyttöoikeutta ei Morenialle haluta antaa Metsähallitusta ohjaavan maa- ja metsätalousministeriön toimesta.
 • Metsähallituksen väittämää vastaan, Morenia on ilmoittanut ja maksanut myymänsä kiviainekset Metsähallitukselle ja MH-Kivi Oy:lle. Välitystuomiosumma koostuu tuulesta temmatuista vahingonkorvauksista ja Metsähallituksen/MH-Kivi Oy:n asianajokuluista. Mitään todellista vahinkoa Metsähallitukselle ja MH-Kivelle ei ole aiheutunut. Morenian tilintarkastaja Ernst & Young on tarkastanut kaikki maksut ja saneerausselvityksen yhteydessä on tehty erityistilintarkastus Tuokko Oy:n toimesta.
 • Omilla selvityksillään Morenia on pystynyt osoittamaan, että välimiehenä toimineen asianajajan edustama asianajotoimisto on saanut useita toimeksiantoja valtiolta ennen välimiesmenettelyä, välimiesmenettelyn aikana ja välimiesmenettelyn jälkeen. Toimeksiantoja pelkästään välimiesmenettelyn aikanakin oli useita.
 • Toisin sanoen Morenia on joutunut konkurssiuhan eteen Suomen valtion esittämien perusteettomien vaatimusten seurauksena, jotka valtion käyttämän asianajotoimiston osakas välimiehenä laittoi Morenian maksettavaksi.
 • Välitystuomion kumoamiskanne on ollut vireillä 3 vuotta. Välimiehen jääviyden selvittämiseksi Morenia on ollut yhteydessä suoraan valtion laitoksiin ja yhtiöihin pyytääkseen asiakirjoja valtion ja kyseisen välimiehen asianajotoimiston välisistä toimeksiannoista. Tämän johdosta valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston hallitusneuvos valitti Morenian asianajajan toiminnasta Asianajajaliittoon ja vaati kurinpidollisia toimenpiteitä. Valtion toimesta yritetään siis estää asianajajan toiminta ja totuuden selvittäminen.
 • Oikeusvaltion periaatteisiin vedoten Morenian omistajat toteavat, ettei yhtiötä voi ajaa konkurssiin, ennen kuin on oikeuden päätös välimiehen mahdollisesta jääviydestä.
 • Saneerausselvittäjän selvityksessä lausuttiin, että saneerausohjelmassa velkojat saavat enemmän rahaa kuin konkurssissa. Kiviainesalueiden arvon määritteli saneerausselvittäjän toimesta Pöyry Oy.
 • Morenia on tarjonnut konkurssia parempaa korvausta sovinnon aikaansaamiseksi ja rahan hukkaamisen lopettamiseksi. Vastausta sovintoon odotetaan yhä.

Lisätietoja

Tapio Maijala

toimitusjohtaja